Scroll Top
Khả năng thích ứng cao của Orchid City
Thiết kế của Orchid City thích ứng với khí hậu, văn hóa và bối cảnh từng địa phương. Mỗi thiết kế đều phù hợp với nhu cầu và thách thức xã hội của địa phương đó.

Cho đến nay, ba địa điểm đã được đề xuất thiết kế, quy hoạch và thiết kế ở mỗi địa điểm đều cho thấy khả năng thích ứng đa dạng với bối cảnh khác nhau.

The woods

Orchid City Hà Lan

Nằm trên một vùng trước kia là "vùng trũng", mô hình The Woods đưa ra những chiến lược nhằm phục hồi hệ sinh thái, kết hợp với sản xuất mang tính tái sinh cao, nông nghiệp tiên tiến kết hợp nhà kính, và tập trung phát triển con người ở mọi lứa tuổi.

The Valley

Orchid City Brazil

Khu vực nằm trong địa hình thung lũng ở vùng đô thị Campinas ở Brazil. Mô hình The Valley tập trung vào những thách thức trong khu vực về công bằng và hòa nhập xã hội, nông nghiệp đổi mới, lưu trữ nước và tái tạo tài nguyên thiên nhiên.

The delta

Orchid City Việt Nam

Mô hình The Delta nằm ở phía bắc của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thiết kế này tập trung vào sản xuất lương thực, cảnh quan thích ứng với khí hậu & chống lũ lụt, tạo thêm việc làm tại địa phương và cung cấp nước sạch.

Đối tác và nhà cung cấp