Scroll Top

Cùng nhau kiến tạo phong cách sống mới

Dành cho các đối tác và nhà đầu tư

Orchid City là một dự án có nhiều tham vọng

Nhu cầu về một cuộc sống bền vững đang trở nên hết sức phổ biến trên toàn thế giới. Vì vậy, hầu hết mọi thứ đều được gắn nhãn “bền vững” dù cho nó còn xa mới đạt được điều đó. Orchid City muốn thay đổi điều này.

Orchid City hướng tới mục tiêu phát triển bền vững bằng cách thiết lập một tiêu chuẩn toàn cầu mới. Chúng tôi không cho rằng đưa những tấm pin năng lượng mặt trời vào thiết kế, hay tạo ra những căn nhà “bền vững” xa xỉ mà hầu hết mọi người không thể chi trả là bền vững. Thay vào đó, Orchid City hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, có thể khả năng tái tạo và phục hồi, cũng như hòa nhập và kết nối. Dự án kết hợp sử dụng các vật liệu sinh học, các mô hình kinh doanh mới và những thiết kế sáng tạo và tiến bộ để xây dựng một phong cách sống mới, trên toàn thế giới.


Kế hoạch của chúng tôi đầy tham vọng, nhưng không viển vông. Chúng ta có thể làm được điều này, và chúng ta cần làm ngay lúc này.

Để đạt được điều này, chúng tôi tìm kiếm đối tác để xây dựng một liên minh gồm các nhà đầu tư, nhà phát triển bất động sản, các nhà cung cấp nguyên vật liệu, và các bên liên quan. Nếu các đối tác có cùng quan tâm và mục tiêu, xin liên hệ với chúng tôi. 

 Đầu tư vào Orchid City

Có 3 hình thức đầu tư vào Orchid City:

  • Đầu tư khởi nghiệp vào Orchid City Development Ltd.
  • Đầu tư công nghệ vào các giải pháp phần mềm thông minh của Orchid City
  • Đầu tư bất động sản tại các địa điểm phát triển cụ thể

Việc phân khúc các hình thức đầu tư tài chính đa dạng nhằm đảm bảo các bên có “khẩu vị” rủi ro và lĩnh vực quan tâm khác nhau đều có thể khám phá các cơ hội đầu tư tại Orchid Cit,.

Nếu quan tâm đến việc đầu tư vào Orchid City? Xin liên hệ với chúng tôi. 

 Dành cho chủ đầu tư bất động sản và chủ sở hữu đất

Nếu bạn nắm trong tay đất đai với tư cách là chủ sở hữu, nhà phát triển hoặc chính quyền địa phương, và muốn hiện thực hóa dự án Orchid City? Chúng tôi có thể giúp hiện thực hóa dự án. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

  • Phân tích vị trí dự án và nghiên cứu tính khả thi
  • Thiết kế ý tưởng, quy hoạch tổng thể và kiến trúc
  • Xây dựng mô hình kinh doanh và phát triển quan hệ đối tác
  • Hỗ trợ phát triển để hiện thực hóa thành công dự án

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ này với sự hợp tác của các đối tác giàu kinh nghiệm của mình trên toàn cầu. 

Nếu quan tâm đến việc phát triển dự án Orchid City? Xin liên hệ với chúng tôi. 

Mô hình giá trị của Orchid City

Những giá trị vượt ngoài tài chính.

Mô hình giá trị của Orchid City không chỉ tạo ra doanh thu có tỷ suất lợi nhuận cạnh tranh, mà còn đem lại rất nhiều những giá trị gia tăng cho các bên liên quan, cộng đồng, khu vực và quốc gia.

Đối tác và nhà cung cấp