Scroll Top
Kiến tạo tương
lai cuộc sống

Chúng tôi đang xây dựng một dự án chưa từng có trước đây, trong thời điểm mà thế giới đang rất cần những giải pháp mới cho một tương lai bền vững hơn.


Orchid City là thiết kế thành phố tự cung tự cấp đầu tiên trên thế giới. Nơi chúng ta thiết lập lại cách con người sống với thiên nhiên và sống với nhau.

Orchid City không chỉ là một thành phố xanh xinh đẹp. Đó còn là nơi dành cho những ai muốn sống hạnh phúc, lành mạnh, hòa hợp với môi trường và cộng đồng xung quanh.


Lần đầu tiên trên thế giới ra mắt mô hình thành phố bền vững toàn diện về thể chất, xã hội, môi trường và trong khả năng chi trả cho phần lớn người dân. Nơi những con người cùng mong muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn chung tay góp sức.

SỐNG

Xây dựng cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh

HỌC TẬP

Phát triển bản thân, dù già hay trẻ

SẢN XUẤT

Tự cung tự cấp thông qua hệ sinh thái các dịch vụ

GIẢI TRÍ

Đời sống tinh thần sôi động với các hình thức giải trí đa dạng

LÀM VIỆC

Tạo ra nhiều giá trị có ý nghĩa cho cộng đồng ngoài tài chính

Orchid City phát triển bền vững một cách toàn diện

100% năng lượng tự sản xuất

Thích ứng với biến đổi khí hậu & chống lũ lụt

Nhà ở trong khả năng chi trả và phù hợp mọi thế hệ trong gia đình

Đầy đủ tiện ích hàng ngày

100% thực phẩm sạch tốt cho sức khỏe

Thiên nhiên được thúc đẩy khả năng tái sinh

Đầy đủ hệ thống nước và xử lý chất thải

Tăng cường phương tiện công cộng để giảm thiểu tối đa việc sử dụng ô tô

Khả năng thích ứng cao của mô hình Orchid City
Thiết kế của Orchid City có thể điều chỉnh để thích ứng với khí hậu, văn hóa và bối cảnh các địa phương khác nhau. Mỗi thiết kế đều được thay đổi để phù hợp với nhu cầu địa phương và thách thức xã hội ở địa phương đó.

Mô hình Orchid City ở 3 địa điểm thực trên thế giới đều có sự khác biệt trong thiết kế và quy hoạch, thể hiện khả năng thích ứng cao phù hợp với bối cảnh riêng biệt của mỗi nơi.

The woods

Orchid City Hà Lan

Nằm trên một vùng trước kia là "vùng trũng", mô hình The Woods đưa ra những chiến lược nhằm phục hồi hệ sinh thái, kết hợp với sản xuất mang tính tái sinh cao, nông nghiệp tiên tiến kết hợp nhà kính, và tập trung phát triển con người ở mọi lứa tuổi.

The Valley

Orchid City Brazil

Khu vực nằm trong địa hình thung lũng ở vùng đô thị Campinas ở Brazil. Mô hình The Valley tập trung vào những thách thức trong khu vực về công bằng và hòa nhập xã hội, nông nghiệp đổi mới, lưu trữ nước và tái tạo tự nhiên.

The delta

Orchid City Việt Nam

Mô hình The Delta nằm ở phía bắc của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thiết kế này tập trung vào sản xuất lương thực, cảnh quan thích ứng với khí hậu & chống lũ lụt, tạo thêm việc làm tại địa phương và cung cấp nước sạch.

Đối tác và nhà cung cấp