Scroll Top

About us VN

Về chúng tôi

Orchid City được phát triển bởi một nhóm 18 các chuyên gia đa ngành từ chuyên gia nghiên cứu bền vững, kiến trúc sư, kiến trúc sư quy hoạch và đô thị, tới kỹ sư và chuyên gia phát triển kinh doanh. Cùng với nhau, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Orchid City được khởi xướng bởi Except Integrated Sustainability, cùng với mạng lưới các đối tác trên khắp thế giới. Orchid City và Except có trụ sở chính tại trung tâm phát triển bền vững UCo ở Hà Lan.

Except Integrated Sustainability là văn phòng tư vấn và thiết kế chiến lược phát triển bền vững, được thành lập vào năm 1999. Đội ngũ có kinh nghiệm với hàng trăm dự án phát triển bền vững sáng tạo trên toàn cầu. Đọc thêm về Except Integrated Sustainability

Đối tác và nhà cung cấp