Scroll Top

over orchid city

Reinventing the future of living

“Nederland is op zoek naar antwoorden; een woningbouwopgave, klimaatverandering, de stikstofproblematiek, gezond en duurzaam samenleven, zorg en educatie. In de stad komen veel van deze uitdagingen samen. We zien dat het tijd is om visies te ontwikkelen die verder gaan dan ééndimensionale oplossingen, die de essentiële fundamenten van hoe we leven, werken, en produceren aanpakken.

Als we gebruik maken van een systemische integrale aanpak kunnen we meerdere problemen tegelijkertijd aanpakken, en een nieuwe manier van gezond en toekomstbestendig leven realiseren.

De ingrediënten van dit recept liggen klaar. In Orchid City combineren we deze in een blauwdruk voor een volledig zelfvoorzienende stad, waar in alle dagelijkse behoeften wordt voorzien. Sociaal, voor jong en oud, voor betekenisvol werk, voor regeneratieve natuur, circulaire grondstofstromen, materiaalgebruik, en solide business modellen.

Het ontwerp van de stad is open, toegankelijk, en transparant, beschikbaar voor iedereen, in volle interactie met de rest van de wereld, terwijl het functioneel fundamenteel anders opereert. Een inspirerende plek die een groot deel van de wereldbevolking een perspectief biedt op een gezonde, inspirerende, leefbare toekomst.”

- Tom Bosschaert, Directeur Except Integrated Sustainability

een antwoord op de grote uitdagingen van onze tijd

Orchid City is een blauwdruk van een leefomgeving waarbij verschillende grote uitdagingen van onze tijd integraal worden aangepakt. Orchid City probeert dit niet te doen door stuk voor stuk een oplossing voor een probleem te vinden, maar door zich voor te stellen wat een integrale, duurzame, mooie, gezonde, en betaalbare leefomgeving precies is. Op deze manier adresseert Orchid City de meerderheid van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, en een veelheid aan maatschappelijke en omgevingsproblematiek.

Een aantal hoogtepunten uitgelicht:

  • Zelfvoorzienend in energie, het hele jaar door terugleverend aan het net
  • Volledige voedselvoorziening, op professioneel niveau, voor een compleet gezond dieet, verbouwd met regeneratieve cooperatieve landbouw
  • In alle dagelijks nodige diensten voorzien, inclusief scholen, winkels, kantoren, werkplekken, zorg, cultuur en entertainment. Hierdoor is alles beloopbaar en reduceert vervoersproblematiek drastisch
  • Klimaat adaptief masterplan, overstromings-resistent, met regeneratieve ecosystemen, en gezondheid en biodiversiteit ondersteunende landschappen
  • Betaalbare woningen, generatie-proof van student tot starter, families en senioren
  • Betekenisvolle arbeid, van productie tot kantoren, bio-based producten en bouwmaterialen, textiel en keramiek

“Waarom niet? Waarom stellen we ons niet eerst voor hoe we eigenlijk het liefst zouden willen samenleven? Met de technologie van vandaag, de leefwensen die velen van ons delen, de rijkdom van de natuur kan veel meer dan we denken. Hoe bouwen we een bloeiende, rijke, gezonde, en inspirerende omgeving die werkt voor nu en voor onze kinderen? 

– Tom Bosschaert

REGENERATIeVE NATUuR & voeselproductie

ZELFVOORZIENENDE COMMUNITIES AANGEDREVEN DOOR ECOSYSTEEMDIENSTEN

Orchid City regenereert de natuur, en onze relaties met de natuurlijke omgeving. Het is geheel zelfvoorzienend in essentiele basisbehoeften zoals energie, water, voedsel en afvalverwerking door middel van de kracht van de natuur, en bewezen innovaties.

Zelfvooerzienende in voedsel, energie, water, en afval

Duurzame agricultuur door middel van voedselbossen, permacultuur, aquacultuur, cooperatieve organische landbouw, en moderne organische voedselkassen

Door middel van biodiverse rijke natuur met helofytenfilters wordt water gezuiverd

Biodiversiteit regeneratie en klimaatadaptieve landschappen

Circulaire grondstof en nutrienten stromen

You cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do makes a difference and you have to decide what kind of a difference you want to make. 

- Jane Goodall

herontdek geluk en welzijn in wonen

ONTDEK HET LEVEN DAT JE WIL LEVEN

Een leven hervonden, in en met de natuur en een focus op gezond en sociaal leven. Een gezond leven betekent meer dan goed eten en lichaamsbeweging. Het gaat ook om persoonlijke ontwikkeling, leren, sociale cohesie, en nuttig zijn in de maatschappij. En, een gezonde gelukkige community draagt daar net zo goed aan bij. Orchid City ondersteunt mentale en fysieke ontwikkeling, geintegreerd met essentiele dagelijkse diensten en community programma's.

Mentale en fysieke gezondheidsprogramma’s

Natuurlijke parken, sport, en buitenactiviteiten

Ontspanning, inspiratie, en entertainment

Onderzoek en business center

Scholen en leerprogramma’s en dagopvang

Zorg van jong tot oud

“The best way to predict the future, is to invent it.” 

- Alan Kay

verbinden over generaties heen

EEN LEVENDIGE EN DIVERSE COMMUNITY WAAR IEDEREEN VERBONDEN KAN BLIJVEN

Orchid City laat ons verbonden zijn tot en met elkaar, van het begin van ons leven tot het eind. Van spelen en leren, tot groeien, ontwikkelen, werk en ondernemen, ouder worden, en voor elkaar zorgen. Orchid City biedt de ruimte om ons levenspad opnieuw in te richten, met families en vrienden. Geen gescheiden communities, maar zorg voor en met elkaar, door dik en dun, samen. Voor nu en de toekomst, als we allemaal ouder worden en onze wensen veranderen.

Trans-generationeel leven

Community diensten en programmas

Veilige, leeftijdsbestendige huizen

Alles bereikbaar ter voet, op de fiets, of met elektrisch deelvervoer

Financiele ondersteuning voor start-ups

Sociale woningbouw

Workshops, leer en beleefprogramma’s

“The Future depends on what you do today.” 

- Mahatma Gandhi

Circulaire voedselproductie

Al het voedsel voor een compleet gezond en gebalanceerd dieet wordt gegroeid in de velden, kassen en faciliteiten in Orchid City. Juist daar, waar we wonen en werken, wordt het voedsel verbouwd, waardoor het verser is, minder vervoerskilometers nodig heeft, en geintegreerd is met de stofstromen van onze leefomgeving. Hierdoor ontstaat een unieke mogelijkheid voor volledig circulaire duurzame voedselproductie. Deze professioneel gemanagede faciliteiten worden ondersteund door vrijwilligers uit de community, en bieden organische, gifvrije, divers voedsel, het hele jaar door.

Voor een volledig en gezond dieet wordt een grote varieteit aan voedsel verbouwd, waarin ook dieren een waardevolle rol spelen. De cultivatiemethodes en systemen worden ieder jaar afgestemd op de veranderende behoeftes van de community.

Organische polycultuur agricultuur, en agro-forestry

Kassen voor verse groenen en fruit

Silvioculturen

Aquacultuur

Professioneel gemanaged, het hele jaar door

Gebouwd op een schaalbaar dynamisch blauwdrukmodel

Een Orchid City ontwerp schaalt zich naar de beschikbare ruimte, behoefte, klimaat, landschap, en balans in programma. Hierin staat een veerkrachtig, zelfvoorzienend programma voorop, waar de mens centraal staat in de natuur. Op deze manier kunnen diverse Orchid City masterplannen worden ontwikkeld, geheel aangepast aan lokale context.

Orchid City's adaptieve blueprint
Orchid City's blauwdruk model past zich aan aan elke plek. Ieder masterplan adresseert lokale uitdagingen, cultuur, klimaat, en context.

Drie locaties zijn tot nu toe gemodelleerd en beproefd. Deze diversiteit beproeft de veerkracht van de aanpak.

bekijk de orchid city trailer

Onze Partners

Volg ons op Social Media